De meest complete en gebruiksvriendelijke websites voor aannemer en particulier. Kik Aluminium voorzetramen
Online prijsberekeningen - Online bestellen - Scherpe prijzen
   Webwinkel
   Overzicht bestelling
   Inloggen

LEVERING 'JUST IN TIME'     Aflevertijdstippen binnen 1 uur nauwkeurig

Glassoorten aluminium voorzetramen en achterzetramen

 

Floatglas, gelaagd glas, geluidwerend gelaagd glas, satijnglas en gelaagd matglas zijn de meest voorkomende glassoorten waarin aluminium voorzetramen en aluminium achterzetramen worden uitgevoerd. In de meeste situaties kan worden volstaan met floatglas waarbij veelal een dikte van 4mm of 6mm wordt toegepast. Ingeval er inbraakwerende eisen aan een voorzetraam worden gesteld dan wordt veelal gelaagd glas toegepast. In situaties waarbij de privacy in hoge mate beschermd dient te worden, kiest men voor voorzetramen met satijnglas of in inbraakwerende vorm, voorzetramen met gelaagd glas in combinatie met een tussenliggende matte folie.

 

 

Floatglas voorzetraam

Voorzetramen van floatglas zijn verkrijgbaar in glasdikten van 4, 6 en 8mm. Floatglas is vlakglas, beter bekend als vensterglas, dat volgens het float-procedé (het uitvloeien van gesmolten glas op een bad van tin) wordt geproduceerd. De uitvinding werd overigens in 1952 gedaan door Pilkington.

Indien er geen specifieke aanvullende eisen aan de voor- of achterzetramen worden gesteld, dan kunnen voorzetramen uitgevoerd worden in floatglas. In de meest voorkomende situaties zal dit ook volstaan.

Mochten er er letselschade beperkende eisen, inbraakwerende eisen, geluidwerende eisen of eisen omtrent de privacy worden gesteld dan bestaat de mogelijkheid om de voorzetramen uit te laten voeren in één van de overige glastypen.

 

Kenmerken van in floatglas uitgevoerde voorzetramen

 Zeer lange levensduur, houtrot is uitgesloten.

 Thermische breuk van het glas is uitgesloten.

 Lage investeringskosten.

 

 

Gelaagd glas voorzetraam

Gelaagde voorzetramen hebben een inbraakwerende en een letselschadebeperkende werking. Hierom behoort gelaagd glas tot de categorie veiligheidsglas. Gelaagd glas bestaat uit twee bladen floatglas met daartussen één of meerdere PVB-folies (PolyVinylButyral). De PVB-folie is 0.38mm dik. Bij toepassing van twee folies is de dikte tussen de glasbladen 0.76mm. De folie zorgt ervoor dat bij eventuele breuk het glas bijeen gehouden wordt.

 

Kenmerken van in gelaagd glas uitgevoerde voorzetramen

 Veiligheidsglas

 Letselschade beperkend

 Inbraakwerend

 

 

Geluidwerend gelaagd glas voorzetraam

Geluidwerende voorzetramen of achterzetramen worden uitgevoerd in geluidwerend gelaagd glas 44/2 (33 dB(A) / 9mm dik) en reduceren hinderlijke geluiden van buitenaf of van binnenuit. Geluidwerende voorzetramen worden toegepast bij overlast van bijvoorbeeld wegverkeer, railverkeer, scholen, muziek geluiden en dergelijke. Het glas is net als bij gelaagd glas samengesteld uit twee bladen floatglas met daartussen 2 geluidwerende folies. De geluidwerende folies zorgen er samen met het glas voor dat de geluidgolven worden gedempt. Belangrijk is wel dat omliggende naden, kieren en muuraansluitingen goed gedicht zijn zodat het hinderlijke geluid niet langs een andere weg naar binnen komt of naar buiten ontsnapt.

 

Kenmerken van in geluidwerend gelaagd glas uitgevoerde voorzetramen

 Geluidwerende eigenschappen

 Veiligheidsglas

 Letselschade beperkend

 Inbraakwerend

 

 

Satijnglas voorzetraam

Voorzetramen van satijnglas zijn verkrijgbaar in glasdikten van 4 en 6mm. Satijnglas is met zuren gesatineerd floatglas en is gelijkend op gezandstraald glas. Het voordeel ten opzichte van gezandstraald glas is dat vlekken, verontreinigingen en vingerafdrukken eenvoudig gereinigd kunnen worden. Bij gezandstraald glas laten deze verontreinigingen zich moeilijk verwijderen. Satijnglas is ondoorzichtig matglas maar laat wel licht door en leent zicht hierom uitstekend voor toepassingen in situaties waar privacy gewenst is zoals in een badkamer of keuken.

 

Kenmerken van in satijnglas uitgevoerde voorzetramen

 Ondoorzichtig

 Lichtdoorlatend

 Meer privacy

 

 

Gelaagd matglas voorzetraam

Voorzetramen met gelaagd matglas zijn verkrijgbaar in een dikte van 33.1 (6mm) Gelaagd glas behoort tot de categorie veiligheidsglas en heeft een letselschadebeperkende werking. 33.1 gelaagd glas bestaat uit twee bladen floatglas met daartussen één matte, ondoorzichtige maar lichtdoorlatende PVB-folie (PolyVinylButyral) van 0.38mm dik. De folie zorgt ervoor dat bij eventuele breuk het glas bijeen wordt gehouden. Tevens heeft gelaagd glas een inbraakwerende werking.

 

Kenmerken van in mat gelaagd glas uitgevoerde voorzetramen

 Veiligheidsglas

 Letselschade beperkend

 Inbraakwerend

 Ondoorzichtig

 Lichtdoorlatend

 Meer privacy